PBW 保齡牆磚

PBW

保齡牆磚是模仿保齡球的造型, 彎曲的形狀有四種拼圖的設計, 創造輕鬆自在的氛圍.

構造: 寶特吸音板
厚度: 1/2 in (12 mm)
尺寸: 1’-0” x 3 1/2–5 3/4” (30.5 x 8.9–14.3 cm)
吸音: NRC 0.30
背景設計: 全白背景, 彎曲線條, 謙虛低調, 活潑有趣
浮島設計: 彩色圖案, 白磚包圍, 浮出平面, 明顯吸睛
單色設計: 配合擺飾, 協調色調, 活潑牆面, 襯托風格
混色設計: 選色組合, 創造新鮮, 吸睛圖案, 不容忘我
Color CardClose
PBW B1  PBW B2   PBW B3  PBW B4  PBW Island  PBW SinglePBW Mix Blank